Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка срок за София 1 ден - 0.99 лв, България 2 дни - 2.99 лв
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ

Намерени антикварни заглaвия за Христо,Христов
Заглавие Автор изд. Цена
Справочник за защита на растенията проф, Лазаров, Ковачевски, д-р Христов, Додов, мартинов 1954 30.00 поръчай
Електронни и полупроводникови прибори и интегрални схеми - физика, принцип на действие, устройство, характеристики Доц. инж. Ямаков, доц. инж. Дойчинова, инж. Христов 1987 поЗАЯВКА
Дворна градина - илюстрован наръчник за композиране, декориране, садене и грижи на храсти, овошки, зеленчуци цветя, лози, и всичко за двора Ников, алипиева, Ангелиев, Христов 1981 30.00 поръчай
Техническо чертане и стандартизация - изобразяване и оразмеряване на детайли и възли в конструкторска документация Попов, Христова, Сандалски, Цървенков, слабакова 1987 поЗАЯВКА
Убийте скитник от Христо Христов документална за убийството на Георги Марков в Лондон 1978 година ХРИСТОВ 2006 35.00 поръчай
ПРЕД ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪД БИХ СЕ ОПРАВДАЛ МЕМОАРИ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДОЧО ХРИСТОВ 1991 25.00 поръчай
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО ХРИСТО ХРИСТОВ 1973 35.00 поръчай
Кирилъ Христовъ - поезия Антология - библиофилски екземпляр от 1922 К. ХРИСТОВ 1922 35.00 поръчай
Ръководство за строителство Й. Божков, Е. Канин, Г. Дееничина, Ст. Пехливанова, Цв. Христова, К. Байрактаров 2008 поЗАЯВКА
Обща геология Радослав Христов 1975 20.00 поръчай
Специална технология за стругари-фрезисти С. Величков, Х. Христов, И. Брайков, И. Вълчев 1976 поЗАЯВКА
Полифония от Здравко Манолов и Димитър Христов за Висши музикални школи Здравко Манолов, Димитър Христов 1977 поЗАЯВКА
Македонски песни с ноти за мъжки хор Добри Христов 1955 15.00 поръчай
Икономическа география на България И. Пенков, Т. Христов 1978 поЗАЯВКА
Валентин Христов - Шампионът на Кръст Валентин Христов 1998 поЗАЯВКА
Кирил Христов - поезия, стихотворения, поеми, лирика, Затрупана София - спомени Кирил Христов 1975 12.00 поръчай
Бели дяволи - роман Кирил Христов 1993 10.00 поръчай
Точков масаж и китайска гимнастика Д-р Владимир Христов 1992 поЗАЯВКА
Технологии и машини в мебелното производство Попова, Христов, Николов 1989 25.00 поръчай
Стара Загора, Шипка Шейново - Сборник от статии, спомени и документи В. Вълков, В. Койчева, Д. Николов, Ив. Христов, Н. Кънев, Сл. Тодоров 1979 20.00 поръчай
Априлското въстание и българската православна църква Колектив под редакцията на Иван Дуйчев, Васил Пандурски, Тодор Събев, Христо Христов 1977 40.00 поръчай
Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке - Санкт-Петербург / Славянски ръкописи с български произход в Руската национална библиотека в Санкт -Петербург Боряна Христова, Вячеслав Загребин, Генадий Енин, Елена Шварц 2009 поЗАЯВКА
Далаверите на един Водолей - обиколка на света с яхта Владимир Христов-Вовата 1993 поЗАЯВКА
Електрически централизации - принципи, методи схеми за управление на стрелките, сигналите, и контрол на района на гарите Х. Христов 1978 поЗАЯВКА
Басни, съставени по подражание на русский Баснописецъ Крилова отъ учитель И. Христовичъ. Часть I Илия Христовичъ 1881 30.00 поръчай
Въстаническите и четнически действия в хасковски окръг 1923-25 година Щ. Атанасов, В. Ангелов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1962 20.00 поръчай
Техническа механика - Христов, Г. Димчев Хр. Христов, Г. Димчев 2004 поЗАЯВКА
Френски пословици - двуезично издание на френски и български език А. Пенева, К. Папазян, Л. Ченгелиева, М. Косева, П. Христов, П. Гълъбов, Б. Николов 1967 поЗАЯВКА
Освободителните борби на българското население в Македония и Одринска Тракия след Берлинския конгрес Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков, Вл. Топалов 1981 23.00 поръчай
Революционната борба в Битолския окръг - Спомени Георги П. Христов 1953 20.00 поръчай
Затрупана София - спомени Кирилъ Христовъ 19?? поЗАЯВКА
Пресмятане и конструиране на машинни елементи Д. Христов, Г. Петков, Н. Чавушян, С. Начев, М. Проданов 1967 поЗАЯВКА
Малина и къпина А. Иванов, Л. Христов, Р. Бойчева, Ст. Стоянов, В. Велчев, Ст. Христов, В. Качармазов, Т. Захариева, Ст. Димов, Г. Вълков, Г. Николова, П. Петров 1989 18.00 поръчай
Климатът на София П. Христов, А. Танев 1978 поЗАЯВКА
Справочник по заваряване - том 2 К. Алексиев, К. Велков, Ал. Желев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Н. Лолов, Ст. Христов 1982 поЗАЯВКА
Мрежите на Прехода - Какво всъщност се случи в България след 1989 г. И. Чалъков, А. Бунджулов, И. Христов, Л. Деянова, Н. Николова, Д. Деянов, Т. Митев, Б. Славенков, О. Митев, П. Чипев, В. Стойнев, Ст. Фелиси 2008 поЗАЯВКА
Тактика Превод от руски език под редакцията на Б. Христов и Д. Стефанов 1969 поЗАЯВКА
Стоманобетонни мостове @1 Иван Христов Лалов, Христо Танев Христов 1999 поЗАЯВКА
Бурни години 1913.-1916. - Избрани статии (първо издание) Кирилъ Христовъ 1924 40.00 поръчай
Греди Асса - каталог от изложба В. Стефанов, Б. Данаилов, Г. Лозанов; Фотография Е. Христов 19?? поЗАЯВКА
Победни песни 1913-1916. батална поезия за героизма на българския войник Кирилъ Христовъ 1916 10.00 поръчай
Чеда на Балкана - епическа поема отъ Кирилъ Христов съ илюстрации отъ Борис Деневъ (първо издание) Кирилъ Христовъ 1930 поЗАЯВКА
Кратка история на Освободителната война 1912-1913 година Генерал А. Христов 1946 30.00 поръчай
Определител на болестите по растенията Александър Христов 1972 поЗАЯВКА
Из историята на българската просвета, наука и култура през 19.-ти и 20.-ти век Колектив под редакцията на Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков и др. 1986 30.00 поръчай
Из миналото на българите мохамедани в Родопите с карти Колектив под редакцията на Хр. Христов и В. Хаджиниколов 1958 поЗАЯВКА
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 поЗАЯВКА
История на българската артилерия Колектив под главната редакция на полк. Христо Стефанов Христов 1977 поЗАЯВКА
Българското военно изкуство през капитализма Генерал-лейтенант о.з. Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1959 поЗАЯВКА
Царска кухня - 200 блюда на Фердинанд, Борис, Симеон и Тодор Живков Янко станоев и Здравко Христов 199? 25.00 поръчай
Съвременна архитектурна утопия и футурология Елена Христова 1981 поЗАЯВКА
Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и технически измервания Д. Димитров, Е. Вълева-Чобанова, Н. Наков, К. Христов, А. Семерджиев 1976 поЗАЯВКА
Висша математика за фармацевти Др. Брайнов, Ив. Христова 1979 25.00 поръчай
Точков масаж и китайска гимнастика по - новото допълнено издание Владимир Христов 1993 поЗАЯВКА
Основи на пътни и строителни машини Д. Данчев, Д. Христов 1990 поЗАЯВКА
Строителни и пътни машини Д. Христов 1974 поЗАЯВКА
Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми С. Вълков, И. Ямаков, Р. Дойчинова, М. Христов, Т. Василева 1992 15.00 поръчай
Исторически прегледъ на Общоевропейската война и участието на България въ нея А. Христовъ 1925 поЗАЯВКА
Производство и пласмент на месни продукти 200 рецепти и ръководства с описание на приготовлението със цветни снимки за ръчно биопроизводство на колбаси, салами наденици, луканки, суджуци и всички месни деликатеси от естествени продукти Марин Христов Маринов 1963 поЗАЯВКА
Кирил Христов - стихотворения. избрани, лирика Кирил Христов 1980 25.00 поръчай
Справочник на енергетика ......... ниска цена, един брой Ив. Стефанов, Ст. Стоянов, Л. Христов, М. Куцев, Б. Робев, Н. Христов 1972 38.00 поръчай
Огледалата на Вълтава - чешки поети в превод на К. Христов Кирил Христов - съставител 1946 поЗАЯВКА
Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 поЗАЯВКА
Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 поЗАЯВКА
Геодезическа астрономия В. К. Христов 1967 поЗАЯВКА
Подводен спорт - пълно ръководство за водолази Мих. Бурдин, Д. Доросиев, Ц. Христов; Илюстрации от Ал. Денков 1962 поЗАЯВКА
Електрокари - проектиране, видове, системи, агрегати и детайли, сменяеми работни съоръжения, ремонт - пълен професионален наръчник и ръководство Д. Б. Оракалиев, Ив. Ст. Диков, Хр. Г. Христов, Г. Д. Георгиев, Г. К. Стоилов 1971 поЗАЯВКА
Химична технология на дървесината Цв. Христов, В. Аладжов, Гр. Латинов 1959 поЗАЯВКА
Комплект Немско-български и Българско-немски икономически речници Д. Стоянова, Ц. Божилова, Р. Христова 1993 - 94 40.00 поръчай
Кратка история на освободителната война 1912-1913 година Полковник А. Христов 1921 40.00 поръчай
Римски крайпътни станции на пътя Ескус - Филипополис (Ад радицес, Монтемно, Суб радицес) Иван Христов, Мария Иванова-Камишева, Павлин Стойнов 2004 поЗАЯВКА
Български ръкописи от 11. до 18. век запазени в България. Своден каталог том 1 Боряна Христова, Даринка Караджова, Анастасия Икономова 1982 поЗАЯВКА
Кирил Христов - съчинения в 5 тома Кирил Христов 1966 - 1968 поЗАЯВКА
Наръчник по бубарство и черничарство А. Янков, К. Донев, Д. Христов 1958 поЗАЯВКА
Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство Ив. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1961 40.00 поръчай
Справочник по заваряване (в два тома) К. Велков, Я. Докев, А. Желев, Л. Калев, В. Калканджиев, Н. Лолов, С. Серафимов, Ц. Стойнов, К. Алексиев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Ст. Христов 1981 - 82 поЗАЯВКА
Заварени конструкции (в три тома) А. Желев, И. Коларов, Й. Костадинов, С. Христов 1988 - 89 поЗАЯВКА
Организиран художествен живот в България 1894-1994 / Organized Artistic life in Bulgaria 1894-1994 Б.Рангелова, В. Христова-Радоева, Ружа Маринска, Р. Иванова, С. Москова, Ч. Попов 1994 поЗАЯВКА
Паисий Хилендарски - Неговото време, жизнен път и дело Христо Христов 1972 поЗАЯВКА
Славянски ръкописи в Рилския манастир - том 1 Божидар Райков, Христо Кодов, Боряна Христова 1986 поЗАЯВКА
Висша математика в примери и задачи Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска 2000 50.00 поръчай
Технология на високоалкохолните напитки Илия Христов Нушев 1985 поЗАЯВКА
Българска военна история - подбрани извори и документи в три тома Колектив под редакцията на Димитър Ангелов и Христо Христов 1977 - 86 поЗАЯВКА
Физика - Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев 1975 поЗАЯВКА
Логопедия Венелин Иванов Коджахристов 1972 50.00 поръчай
Технология на лекарствените форми К. Христов, С. Макарова 1977 поЗАЯВКА
Руският религиозен ренесанс на XIX век (в два тома) Любомир Христов (съставител) 1995 поЗАЯВКА
Електрически мрежи и централи К. Христов, П. Влъчков, З. Лазаров, Н. Аврамов 1968 поЗАЯВКА
Бащата на яйцето Борис Христов 1988 поЗАЯВКА
Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения Т. Алексиев, К. Христов, Л. Вичев 1984 25.00 поръчай
Търкалящи лагери - пресмятане, конструкция, монтаж и размери Г. Ангелов, Б. Попов, П. Патарински, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Моллов 1959 поЗАЯВКА
Болести и неприятели по зеленчуковите култури Е. Еленков, Е. Христова 1963 25.00 поръчай
"Известия" на Църковноисторически и архивен и на Централния църковен историкоархеологически музей - том 1 Колектив под редакцията на Ив. Дуйчев, В. Пандурски, Т. Събев и Хр. Христов 1978 40.00 поръчай
Terminologia stomatologica polyglota / Стоматологична терминология на осем езика Иван Христов Боснев 1983 поЗАЯВКА
Цветя и букети Васил Ангелиев, Недялка Николова - Христова 1977 15.00 поръчай
Хрупищко Георги Христов Марков 2002 50.00 поръчай
Ръководство за упражнения по органична химия - за студенти фармацевти Л. Величков, И. Иванов, Д. Сиджакова, Кр. Христова 1983 поЗАЯВКА
Регулиране на селскостопанските машини - наръчник Д. Петев, Т. Савов, В. Младенов, П. Панчев, Д. Барев, Ив. Маслинков, М. Христов и др. 1976 поЗАЯВКА
Трепети - лирическа поезия от Кирил Христов Кирил Христов 1987 поЗАЯВКА
Теория и методика на физическото възпитание (предучилищна възраст) Елена Попова, Екатерина Христова 1990 25.00 поръчай
Теория и методика на физическото възпитание Ив. Попов, Ек. Христова, П. Буюклиев 1979 поЗАЯВКА
История на България комплект от 1 до 7 том от изданието на института по история към БАН ) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 - 91 250.00 поЗАЯВКА
Кратка история на българската архитектура голям албум, чертежи, снимки, планове, най пълната история на архитектурата Колектив под редакцията на Д. Димитров, Й. Иванов, Г. Кожухаров, Кр. Миятев, Г. Стойков, Л. Тонев, Хр. Христов 1965 поЗАЯВКА
История на България - том 7 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1991 поЗАЯВКА
История на България - том 6 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1987 поЗАЯВКА
История на България - том 5 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1985 поЗАЯВКА
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 25.00 поръчай
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 поЗАЯВКА
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 поЗАЯВКА
История на България - том 1 към БАН археология, архитектура, историята на траки, славяни и прабългари като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 40.00 поръчай
Българска народна лирика - антология Борис Христов 1994 поЗАЯВКА
Практическо ръководство по цветарство В. Ангелиев, Н. Николова, Н. Николова - Христова, Д. Дюлгеров 1965 поЗАЯВКА
Крилете на вестителя - стихове Борис Христов 1991 поЗАЯВКА
Кирил Христов - поезия Кирил Христов 1966 30.00 поръчай
Астрономия за народа Георги Христов 1950 35.00 поръчай
Учебник по турски език Б. Мавров, В. Христов, Т. Попов 1954 поЗАЯВКА
България, балканите и мирът 1919 г Христо А. Христов 1984 поЗАЯВКА
Освобождението на България и политиката на западните държави 1876 - 1878 Христо Христов 1968 30.00 поръчай
66 народни песни на Македонските Българи / 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов / Dobri Christov 1931 поЗАЯВКА
66 народни песни на Македонските Българи с текстове и ноти66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов 1983 поЗАЯВКА
Естетика на архитектурата Елена Христова 1979 40.00 поръчай
Рилският манастир - история, архитектура, резбарското изкуство и стенописи Проф. Хр. Христов, арх. Г. Стойков, акад. Кр. Миятев 1957 поЗАЯВКА