Пощенски марки
ВАШАТА ПОРЪЧКА ДО МОМЕНТА/ORDER заявки над 100 лв бонус 6%, доставки на твърда цена независимо от броя на книгите
плащане при доставка, срок за цялата страна 2 дни - 2.99 лв.
  ново    помощ   търси   доставки   за нас   нови книги 
иили

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ

Намерени антикварни заглaвия за Христо,Христов
Заглавие Автор изд. Цена
Тодр Живков - биография Христо Христов 2009 поЗАЯВКА
Двойния живот на агент Пикадили Христо Христов 2008 30.00 поръчай
Римските императори в Тракия, част 1 - 2 –27 г. п. хр. - 610 г. две книги комплект Иван Христов 2009 поЗАЯВКА
Ягода - наръчник за отглеждане на ягоди Христов 1959 15.00 поръчай
Краставици - наръчник за отглеждане Христов 1984 20.00 поръчай
Домати - наръчник за отглеждане Христов 1984 20.00 поръчай
Ягодопроизводство и малинопроизводство - наръчник за отглеждане Христов 1980 20.00 поръчай
Справочник за защита на растенията проф, Лазаров, Ковачевски, д-р Христов, Додов, мартинов 1954 50.00 поръчай
Електронни и полупроводникови прибори и интегрални схеми - физика, принцип на действие, устройство, характеристики Доц. инж. Ямаков, доц. инж. Дойчинова, инж. Христов 1987 40.00 поръчай
Дворна градина - илюстрован наръчник за композиране, декориране, садене и грижи на храсти, овошки, зеленчуци цветя, лози, и всичко за двора Ников, алипиева, Ангелиев, Христов 1981 25.00 поръчай
Техническо чертане и стандартизация - изобразяване и оразмеряване на детайли и възли в конструкторска документация Попов, Христова, Сандалски, Цървенков, слабакова 1987 40.00 поръчай
Убийте скитник от Христо Христов документална за убийството на Георги Марков в Лондон 1978 година ХРИСТОВ 2006 поЗАЯВКА
ПРЕД ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪД БИХ СЕ ОПРАВДАЛ МЕМОАРИ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ДОЧО ХРИСТОВ 1991 поЗАЯВКА
БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО ХРИСТО ХРИСТОВ 1973 35.00 поръчай
Кирилъ Христовъ - поезия Антология - библиофилски екземпляр от 1922 К. ХРИСТОВ 1922 35.00 поръчай
Ръководство за строителство Й. Божков, Е. Канин, Г. Дееничина, Ст. Пехливанова, Цв. Христова, К. Байрактаров 2008 40.00 поръчай
Обща геология Радослав Христов 1975 20.00 поръчай
Специална технология за стругари-фрезисти С. Величков, Х. Христов, И. Брайков, И. Вълчев 1976 поЗАЯВКА
Полифония от Здравко Манолов и Димитър Христов за Висши музикални школи Здравко Манолов, Димитър Христов 1977 50.00 поръчай
Македонски песни с ноти за мъжки хор Добри Христов 1955 15.00 поръчай
Икономическа география на България И. Пенков, Т. Христов 1978 поЗАЯВКА
Валентин Христов - Шампионът на Кръст Валентин Христов 1998 поЗАЯВКА
Кирил Христов - поезия, стихотворения, поеми, лирика, Затрупана София - спомени Кирил Христов 1975 поЗАЯВКА
Бели дяволи - роман Кирил Христов 1993 поЗАЯВКА
Точков масаж и китайска гимнастика Д-р Владимир Христов 1992 поЗАЯВКА
Технологии и машини в мебелното производство Попова, Христов, Николов 1989 35.00 поръчай
Стара Загора, Шипка Шейново - Сборник от статии, спомени и документи В. Вълков, В. Койчева, Д. Николов, Ив. Христов, Н. Кънев, Сл. Тодоров 1979 20.00 поръчай
Априлското въстание и българската православна църква Колектив под редакцията на Иван Дуйчев, Васил Пандурски, Тодор Събев, Христо Христов 1977 поЗАЯВКА
Славянские рукописи болгарского происхождения в Российской национальной библиотеке - Санкт-Петербург / Славянски ръкописи с български произход в Руската национална библиотека в Санкт -Петербург Боряна Христова, Вячеслав Загребин, Генадий Енин, Елена Шварц 2009 поЗАЯВКА
Далаверите на един Водолей - обиколка на света с яхта Владимир Христов-Вовата 1993 поЗАЯВКА
Електрически централизации - принципи, методи схеми за управление на стрелките, сигналите, и контрол на района на гарите Х. Христов 1978 поЗАЯВКА
Басни, съставени по подражание на русский Баснописецъ Крилова отъ учитель И. Христовичъ. Часть I Илия Христовичъ 1881 30.00 поръчай
Въстаническите и четнически действия в хасковски окръг 1923-25 година Щ. Атанасов, В. Ангелов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1962 20.00 поръчай
Техническа механика - Христов, Г. Димчев Хр. Христов, Г. Димчев 2004 поЗАЯВКА
Френски пословици - двуезично издание на френски и български език А. Пенева, К. Папазян, Л. Ченгелиева, М. Косева, П. Христов, П. Гълъбов, Б. Николов 1967 поЗАЯВКА
Освободителните борби на българското население в Македония и Одринска Тракия след Берлинския конгрес Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков, Вл. Топалов 1981 23.00 поръчай
Революционната борба в Битолския окръг - Спомени Георги П. Христов 1953 20.00 поръчай
Затрупана София - спомени Кирилъ Христовъ 19?? поЗАЯВКА
Пресмятане и конструиране на машинни елементи Д. Христов, Г. Петков, Н. Чавушян, С. Начев, М. Проданов 1967 70.00 поръчай
Малина и къпина А. Иванов, Л. Христов, Р. Бойчева, Ст. Стоянов, В. Велчев, Ст. Христов, В. Качармазов, Т. Захариева, Ст. Димов, Г. Вълков, Г. Николова, П. Петров 1989 10.00 поръчай
Климатът на София П. Христов, А. Танев 1978 50.00 поръчай
Справочник по заваряване - том 1 въглеродни и легирани стомани и цветни сплави; К. Алексиев, К. Велков, Ал. Желев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Н. Лолов, Ст. Христов 1982 60.00 поръчай
Мрежите на Прехода - Какво всъщност се случи в България след 1989 г. И. Чалъков, А. Бунджулов, И. Христов, Л. Деянова, Н. Николова, Д. Деянов, Т. Митев, Б. Славенков, О. Митев, П. Чипев, В. Стойнев, Ст. Фелиси 2008 поЗАЯВКА
Тактика Превод от руски език под редакцията на Б. Христов и Д. Стефанов 1969 50.00 поръчай
Стоманобетонни мостове @1 Иван Христов Лалов, Христо Танев Христов 1999 поЗАЯВКА
Бурни години 1913.-1916. - Избрани статии (първо издание) Кирилъ Христовъ 1924 30.00 поръчай
Греди Асса - каталог от изложба В. Стефанов, Б. Данаилов, Г. Лозанов; Фотография Е. Христов 19?? поЗАЯВКА
Победни песни 1913-1916. батална поезия за героизма на българския войник Кирилъ Христовъ 1916 20.00 поръчай
Чеда на Балкана - епическа поема отъ Кирилъ Христов съ илюстрации отъ Борис Деневъ (първо издание) Кирилъ Христовъ 1930 поЗАЯВКА
Кратка история на Освободителната война 1912-1913 година Генерал А. Христов 1946 поЗАЯВКА
Определител на болестите по растенията Александър Христов 1972 поЗАЯВКА
Из историята на българската просвета, наука и култура през 19.-ти и 20.-ти век Колектив под редакцията на Хр. Христов, В. Божинов, К. Косев, А. Наков и др. 1986 30.00 поръчай
Из миналото на българите мохамедани в Родопите с карти Колектив под редакцията на Хр. Христов и В. Хаджиниколов 1958 поЗАЯВКА
Българска военна история - Подбрани извори и документи - том 2 Колектив под редакцията на Христо Христов 1984 поЗАЯВКА
История на българската артилерия Колектив под главната редакция на полк. Христо Стефанов Христов 1977 поЗАЯВКА
Българското военно изкуство през капитализма военна история на България 19-20 век Генерал-лейтенант о.з. Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1959 60.00 поръчай
Царска кухня - 200 блюда на Фердинанд, Борис, Симеон и Тодор Живков Янко станоев и Здравко Христов 199? 25.00 поръчай
Съвременна архитектурна утопия и футурология Елена Христова 1981 поЗАЯВКА
Ръководство за лабораторни упражнения по основи на метрологията и технически измервания Д. Димитров, Е. Вълева-Чобанова, Н. Наков, К. Христов, А. Семерджиев 1976 поЗАЯВКА
Висша математика за фармацевти Др. Брайнов, Ив. Христова 1979 30.00 поръчай
Точков масаж и китайска гимнастика по - новото допълнено издание Владимир Христов 1993 40.00 поръчай
Основи на пътни и строителни машини Д. Данчев, Д. Христов 1990 поЗАЯВКА
Строителни и пътни машини Д. Христов 1974 35.00 поръчай
Електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми С. Вълков, И. Ямаков, Р. Дойчинова, М. Христов, Т. Василева 1992 25.00 поръчай
Исторически прегледъ на Общоевропейската война и участието на България въ нея А. Христовъ 1925 поЗАЯВКА
Производство и пласмент на месни продукти 200 рецепти и ръководства с описание на приготовлението със цветни снимки за ръчно биопроизводство на колбаси, салами наденици, луканки, суджуци и всички месни деликатеси от естествени продукти Марин Христов Маринов 1963 поЗАЯВКА
Кирил Христов - стихотворения. избрани, лирика Кирил Христов 1980 25.00 поръчай
Справочник на енергетика Ив. Стефанов, Ст. Стоянов, Л. Христов, М. Куцев, Б. Робев, Н. Христов 1972 60.00 поръчай
Огледалата на Вълтава - чешки поети в превод на К. Христов Кирил Христов - съставител 1946 поЗАЯВКА
Архимед - Съчинения в два тома Архимед; Превод от руски език Ив. Христова и Иван Чобанов 1979 поЗАЯВКА
Ритмичните основи на народната ни музика; Български народни песни отъ Бесарабия; Фолклоръ отъ Еленско (Сборникъ за народни умотворения и народописъ - книга XXVII) Добри Христовъ; Георги Янковъ; М. Арнаудовъ 1913 100.00 поръчай
Подводен спорт - пълно илюстровано ръководство за водолази - екипировка, теория и практика, Мих. Бурдин, Д. Доросиев, Ц. Христов; Илюстрации от Ал. Денков 1962 40.00 поръчай
Електрокари - проектиране, видове, системи, агрегати и детайли, сменяеми работни съоръжения, ремонт - пълен професионален наръчник и ръководство Д. Б. Оракалиев, Ив. Ст. Диков, Хр. Г. Христов, Г. Д. Георгиев, Г. К. Стоилов 1971 поЗАЯВКА
Химична технология на дървесината Цв. Христов, В. Аладжов, Гр. Латинов 1959 поЗАЯВКА
Комплект Немско-български и Българско-немски икономически речници Д. Стоянова, Ц. Божилова, Р. Христова 1993 - 94 50.00 поръчай
Кратка история на освободителната война 1912-1913 година Полковник А. Христов 1921 поЗАЯВКА
Римски крайпътни станции на пътя Ескус - Филипополис (Ад радицес, Монтемно, Суб радицес) Иван Христов, Мария Иванова-Камишева, Павлин Стойнов 2004 поЗАЯВКА
Български ръкописи от 11. до 18. век запазени в България. Своден каталог том 1 Боряна Христова, Даринка Караджова, Анастасия Икономова 1982 поЗАЯВКА
Кирил Христов - съчинения в 5 тома Кирил Христов 1966 - 1968 поЗАЯВКА
Наръчник по бубарство и черничарство А. Янков, К. Донев, Д. Христов 1958 50.00 поръчай
Въоръжената борба на българския народ срещу османското господство Ив. Кинов, Щ. Атанасов, Д. Христов, Б. Чолпанов 1961 40.00 поръчай
Справочник по заваряване (в два тома) К. Велков, Я. Докев, А. Желев, Л. Калев, В. Калканджиев, Н. Лолов, С. Серафимов, Ц. Стойнов, К. Алексиев, Л. Каменова, Ив. Коларов, Й. Костадинов, Ст. Христов 1981 - 82 поЗАЯВКА
Заварени конструкции (в три тома) А. Желев, И. Коларов, Й. Костадинов, С. Христов 1988 - 89 поЗАЯВКА
Организиран художествен живот в България 1894-1994 / Organized Artistic life in Bulgaria 1894-1994 Б.Рангелова, В. Христова-Радоева, Ружа Маринска, Р. Иванова, С. Москова, Ч. Попов 1994 поЗАЯВКА
Паисий Хилендарски - Неговото време, жизнен път и дело Христо Христов 1972 поЗАЯВКА
Славянски ръкописи в Рилския манастир - том 1 Божидар Райков, Христо Кодов, Боряна Христова 1986 поЗАЯВКА
Висша математика в примери и задачи Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска 2000 50.00 поръчай
Технология на високоалкохолните напитки Илия Христов Нушев 1985 поЗАЯВКА
Българска военна история - подбрани извори и документи в три тома Колектив под редакцията на Димитър Ангелов и Христо Христов 1977 - 86 150.00 поръчай
Физика - Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев Л. Христов, С. Петров, И. Иванчев 1975 40.00 поръчай
Логопедия Венелин Иванов Коджахристов 1972 50.00 поръчай
Технология на лекарствените форми К. Христов, С. Макарова 1977 поЗАЯВКА
Руският религиозен ренесанс на XIX век (в два тома) Любомир Христов (съставител) 1995 40.00 поръчай
Електрически мрежи и централи К. Христов, П. Влъчков, З. Лазаров, Н. Аврамов 1968 поЗАЯВКА
Бащата на яйцето Борис Христов 1988 30.00 поръчай
Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения Т. Алексиев, К. Христов, Л. Вичев 1984 40.00 поръчай
Търкалящи лагери - пресмятане, конструкция, монтаж и размери Г. Ангелов, Б. Попов, П. Патарински, Д. Христов, С. Бояджиев, А. Моллов 1959 поЗАЯВКА
Болести и неприятели по зеленчуковите култури Е. Еленков, Е. Христова 1963 22.00 поръчай
"Известия" на Църковноисторически и архивен и на Централния църковен историкоархеологически музей - том 1 Колектив под редакцията на Ив. Дуйчев, В. Пандурски, Т. Събев и Хр. Христов 1978 40.00 поръчай
Terminologia stomatologica polyglota / Стоматологична терминология на осем езика Иван Христов Боснев 1983 поЗАЯВКА
Цветя и букети Васил Ангелиев, Недялка Николова - Христова 1977 20.00 поръчай
Хрупищко Георги Христов Марков 2002 50.00 поръчай
Ръководство за упражнения по органична химия - за студенти фармацевти Л. Величков, И. Иванов, Д. Сиджакова, Кр. Христова 1983 поЗАЯВКА
Регулиране на селскостопанските машини - наръчник Д. Петев, Т. Савов, В. Младенов, П. Панчев, Д. Барев, Ив. Маслинков, М. Христов и др. 1976 поЗАЯВКА
Трепети - лирическа поезия от Кирил Христов Кирил Христов 1987 поЗАЯВКА
Теория и методика на физическото възпитание (предучилищна възраст) Елена Попова, Екатерина Христова 1990 25.00 поръчай
Теория и методика на физическото възпитание Ив. Попов, Ек. Христова, П. Буюклиев 1979 поЗАЯВКА
История на България комплект от 1 до 7 том от изданието на института по история към БАН ) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 - 91 250.00 поЗАЯВКА
"Кратка" история на българската архитектура - най подробното издание, голям албум, чертежи, снимки, планове, най пълната история на средновековната, и възрожденска архитектурата Колектив под редакцията на Д. Димитров, Й. Иванов, Г. Кожухаров, Кр. Миятев, Г. Стойков, Л. Тонев, Хр. Христов 1965 140.00 поръчай
История на България - том 7 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1991 поЗАЯВКА
История на България - том 6 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1987 поЗАЯВКА
История на България - том 5 от изданието на института по история към БАН Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1985 поЗАЯВКА
История на България - том 4 от изданието на института по история към БАН (Представителен албум, масивен, луксозно издание, голям формат) Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1983 25.00 поръчай
История на България - том 3 към БАН археология, архитектура, историята на втората българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1982 поЗАЯВКА
История на България - том 2 на БАН - археология, архитектура, историята на първата българска държава, като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1981 поЗАЯВКА
История на България - том 1 на БАН археология, архитектура, историята на траки, славяни и прабългари като материала изложен в книгата е придружен с множество фотографии, рисунки, карти и др. Колектив под редакцията на Д. Косев, Хр. Христов, Н. Тодоров, Д. Ангелов и др. 1979 поЗАЯВКА
Българска народна лирика - антология Борис Христов Борис Христов 1994 25.00 поръчай
Практическо ръководство по цветарство В. Ангелиев, Н. Николова, Н. Николова - Христова, Д. Дюлгеров 1965 поЗАЯВКА
Крилете на вестителя - стихове Борис Христов 1991 30.00 поръчай
Кирил Христов - поезия Кирил Христов 1966 30.00 поръчай
Астрономия за народа Георги Христов 1950 35.00 поръчай
Учебник по турски език Б. Мавров, В. Христов, Т. Попов 1954 поЗАЯВКА
България, балканите и мирът 1919 г Христо А. Христов 1984 поЗАЯВКА
Освобождението на България и политиката на западните държави 1876 - 1878 Христо Христов 1968 30.00 поръчай
66 народни песни на Македонските Българи / 66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов / Dobri Christov 1931 поЗАЯВКА
66 народни песни на Македонските Българи с текстове и ноти66 chansons populaires des Bulgares Macedoniens Добри Христов 1983 поЗАЯВКА
Естетика на архитектурата Елена Христова 1979 30.00 поръчай
Рилският манастир - история, архитектура, резбарското изкуство и стенописи Проф. Хр. Христов, арх. Г. Стойков, акад. Кр. Миятев 1957 100.00 поръчай